Utiliteitsbouw

Koetshuis te Leeuwarden


Koetshuis aan de Mr.P.J. Troelstraweg 191b te Leeuwarden